SS-EN 1090 är här!

Från 1 juli 2014 skall lastbärande stålkomponenter och bärverk i stål vara CE-märkta. Den som ansvarar för CE-märkningen skall vara certifierad enligt SS-EN 1090-1.

Certifiering enligt SS-EN 1090-1 avser endast tillverkning i verkstad. Certifieringen täcker inte utförande på byggarbetsplatsen.

Linde Metallteknik är certifierande enligt SS-EN 1090-1 sedan 2012.

Läs mer: http://www.1090.se