LMT_logo_mailsignatur

Svetskontroll

Hos Linde Metallteknik kan vi utföra kvalificerad oförstörande provning (OFP) av svetsförband.
Provningsmetoderna bygger på olika fysikaliska principer och har därför skilda fördelar och begränsningar. När man väljer teknik måste hänsyn tas till flera faktorer. Det är resultatet som man vill uppnå med provningen som avgör valet av metod.

Vi har gedigen, certifierad kunskap om de metoder vi erbjuder.

Vi utför även förstörande provning genom makroskopisk undersökning av svetsfogar, till exempel vid framtagning av nya svetsprocedurer eller där man ser behov av sådan undersökning. Svetsförband bedöms utifrån angivna acceptansgränser, där både formavvikelser och diskontinuiteter beaktas.

Visuell Kontroll (VT)


Provningsprincip: 
Visuell provning är kanske den viktigaste metoden inom OFP (Oförstörande Provning). Metoden används för avsökning efter defekter i såväl små som stora konstruktioner

Detekterar: 
Stora och mindre ytbrytande defekter, defekter och brister orsakade av degraderingsmekanismer, deformationer, defekter och brister i sammanfogningar, läckage, generella defekter och brister i produktion

Fördelar:
Kostnadseffektiv, omedelbart inspektionsresultat,portabel utrustning

Begränsningar:
Tillgänglighet till inspektionsområdet, normalt begränsade möjligheter för detektering av defekter och brister under ytan, kräver utbildning och erfarenhet för att ge pålitliga resultat, ytbeskaffenhet

Vår kompetens:
EN 473 level 2

Magnetpulverprovning (MT)

Provningsprincip:
Provobjektet magnetiseras och därefter appliceras provningsmediumet, samtidigt som objektet inspekteras för att bedömma resultatet.

Användningsområde:
Alla material som kan låta sig magnetiseras.

Detekterar:
Defekter i eller strax under ytan (porer, sprickor, slagg mm).

Fördelar:
Hög känslighet för små defekter, omedelbart inspektionsresultat, portabel utrustning.

Begränsningar:
Materialtyp (enbart ferromagnetiska material), begränsat inspektionsdjup (huvudsakligen ytdefekter), kräver utbildning och erfarenhet för att ge pålitliga resultat, ytbeskaffenhet (max. färgtjocklek:50µm), referenser - standarder nödvändiga för att bedöma resultatet.

Vår kompetens:
EN 473 level 2

Penetrantprovning (PT)

 

Provningsprincip:
Penetrerande vätska påföres ytan, visuell utvärdering eventuellt med optiska hjälpmedel för att bedöma resultatet

Användningsområde:
Alla material som icke är sugande eller porösa.

Detekterar:
Sprickor som bryter ytan, andra feltyper som bryter ytan (porer mm), läckage.

Fördelar:
Stor känslighet för små sprickor, omedelbart inspektionsresultat, portabel utrustning

Begränsningar:
Låga och höga temperaturer, fel under ytan, kräver utbildning och erfarenhet för att ge pålitliga resultat, ytbehandling, ytans beskaffenhet, rengöringsprocess, referensstandarder nödvändiga för att bedömning av resultatet.

Vår kompetens:
Erfaren provningspersonal

Makroskopisk undersökning

 

Provningsprincip:

Svetsfogen delas och den skurna ytan poleras glatt och etsas därefter med hjälp av en lämplig reagens. Sedan utförs okulär granskning med hjälp av mikroskop med 10-100 gångers förstoring.

Användningsområde:
Okulär granskning av svetsförband i de flesta material.

Detekterar:
-
Svetsstrukturens helhet

- Den metallurgiska strukturen i grundmaterialet samt smältzonen
- Antalet svetssträngar
- Omfattningen av den värmepåverkade zonen i grundmaterialet närmast smältgränsen i en svets (HAZ - Heat Affected Zone)
- Svetsfogens djup och inträngning
- Fördelning av inlagringar såsom slagg och porositet..

Vår kompetens:

Erfaren provningspersonal