LMT_logo_mailsignatur

Om företaget

Det som började med en smidesverkstad 1944 är i dag en familjeägd företagsgrupp i Helsingborg, med cirka 40 anställda inom affärsområdena mekanisk tillverkning och materialhantering. 

Våra båda företag – Linde Metallteknik och Hjort Conveyor
 – samarbetar på många områden och vår samlade kompetens, erfarenhet och kapacitet ger våra kunder ett positivt mervärde, om det så gäller analys, projektering, konstruktion, prototyptillverkning, produktion eller service.

– Vi kan alltid ta hand om kundernas specifika krav. Vi tar fram enkla lösningar på deras problem eller behov. Vår affärsidé bygger på kompetens & kapacitet. Vår verksamhet är alltid uppdaterad vad gäller kvalitet och säkerhet.

Vi bygger för framtiden
Linde Metallteknik och systerbolaget Hjort-conveyor har en lång och framgångsrik tradition av att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Tack vare goda relationer med kunder, leverantörer och personal, så står vi starka.

Med detta i ryggen vill vi fortsätta att utvecklas. Genom att öka vårt fokus på marknad och kunder, jobba med att förbättra våra interna processer samt att investera i ny teknik så vill vi föra företaget framåt.

För att stötta arbetet med detta så har vi knutit till oss Dag Richardsson, som tillträdde som VD för Linde Metallteknik AB den
15 november.
Dag har en lång erfarenhet som ledare inom industrin och är väl insatt i branschen. Dag kommer att tillsammans med Eva Olofsson utgöra ledningen för Linde Metallteknik. VD för Hjort-conveyor AB är som tidigare Ola Linde.

Johan Forsman
Styrelsens ordförande