LMT_logo_10x2,5cm-webb-2022

Om oss

Linde Metallteknik är en modern och komplett utrustad mekanisk verkstad för konstruktion, tillverkning och montage av allt från enkla detaljer till avancerade legodetaljer och kundanpassade mekaniska anläggningar. 

I egen regi utför vi bland annat laserskärning, svarvning, fräsning, svetsning, bockning och våt- och pulverlackering.

Våra kunder finns bland annat inom energi-, pappers-, försvars-, materialhanterings- och tillverkningsindustrin.

Hos vårt dotterbolag
Västra Broby Legoteknik utförs avancerad svarvning och fräsning. Alla svarvar har drivna verktyg och fräsning sker både 3- axligt och 5 axligt.

Linde Metallteknik bygger för framtiden

Linde Metallteknik och systerbolaget Hjort-conveyor har en lång och framgångsrik tradition av att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet.
Tack vare goda relationer med kunder, leverantörer och personal, så står vi starka. Med detta i ryggen vill vi fortsätta att utvecklas.

Sedan 2021 ingår Västra Broby Legoteknik i koncernen.


Det som började med en smidesverkstad 1944 är i dag en familjeägd företagsgrupp i Helsingborg och Åstorp, med cirka 50 anställda inom affärsområdena mekanisk tillverkning och materialhantering. 

Våra företag – Linde Metallteknik, Västra Broby Legoteknik och Hjort Conveyor –  samarbetar på många områden och vår samlade kompetens, erfarenhet och kapacitet ger våra kunder ett positivt mervärde, om det så gäller analys, projektering, konstruktion, prototyptillverkning, produktion eller service.

Vi kan alltid ta hand om kundernas specifika krav. Vi tar fram enkla lösningar på deras problem eller behov.
Vår affärsidé bygger på kompetens & kapacitet. Vår verksamhet är alltid uppdaterad vad gäller kvalitet och säkerhet.

Genom att öka vårt fokus på marknad och kunder, jobba med att förbättra våra interna processer samt att investera i ny teknik så vill vi föra företaget framåt.

 

lindegruppen

Linde Metallteknik AB grundades 1944 och är systerbolag till Hjort-conveyor AB.

Hjort-Conveyor AB grundades 1962 och är ett världsomspännande företag inom hängande materialhantering.
De tillhandahåller ett komplett sortiment med allt från lätta traverser, manuella hängbanor,
taktransportörer och golvtransportörer till Power & Free anläggningar för laster upp till 2000 kg.

Hjort Conveyor AS, Norge bildades 1991 och är ett delägt bolag av Hjort-conveyor AB.

Convoynort, Frankrike bildades 1995 och är ett delägt bolag av Hjort-conveyor AB.

Västra Broby Legoteknik AB i Åstorp. Är sedan 2021 en del av gruppen.

Läs mer på www.hjort.com

vi har specialkompetens inom kvalificerad svetsning

• Certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2
• Certifierade enligt SS EN 1090-1
• Våra svetsare är certifierade enligt ISO 9606-1. SS-EN1418 för brännsvetsmaskin
• Svetsansvarig IWE (Europeisk svetsingenjör) och IWS (Europeisk svetsspecialist) behörighet
• Behörighet att utföra magnetpulverprovning (MT) enligt EN 473, nivå II
• Komplett kvalitetsdokumentation avseende svetsning
• Flerårig erfarenhet av att möta kundkrav motsvarande SS-EN ISO 3834-2
• EN 15085 klass CL1 – Svetsning av järnvägsfordon och komponenter
• Serviceverksamhet med såväl förebyggande som akut underhåll inom industrin.

Läs mer om Kvalitet & Kontroll, samt se våra certifikat här!

Linde Metallteknik AB - servicebil
Linde Metallteknik AB - Arbete i mekanisk verkstad
Linde Metallteknik AB - Arbete i mekanisk verkstad

Våra Engagemang

Medlem i Svenskt Näringsliv. Anslutna till SVEMEK.

Medlem i Svenskt Näringsliv.
Anslutna till SVEMEK.

Medlem i svetskommissionen, som är en organisation för företag, institutioner och myndigheter med syfte att främja fogningstekniken i Sverige.

Medlem i Helsingborgs smides- och mekaniska verkstadsförening.

Medlem i Tekniska föreningen i Hälsingborg som har till ändamål är att sprida kännedom om teknikens användning och utveckling samt att främja teknisk utbildning och forskning.

Nära samarbete med Filbornaskolans praktiska gymnasium och tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande (APL).