LMT_logo_mailsignatur

Engagemang

Medlem i Svenskt Näringsliv.

Anslutna till SVEMEK.

Medlem i svetskommissionen, som är en organisation för företag, institutioner och myndigheter med syfte att främja fogningstekniken i Sverige.

Medlem i Helsingborgs smides- och mekaniska verkstadsförening.

Medlem i Tekniska föreningen i Hälsingborg som har till ändamål är att sprida kännedom om teknikens användning och utveckling samt att främja teknisk utbildning och forskning.

Nära samarbete med Filbornaskolans praktiska gymnasium och tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande (APL).