LMT_logo_mailsignatur

Vad innebär kvalitet för oss?

Hos Linde Metallteknik sätter vi kunden i fokus för vårt kvalitetsarbete.
För att åstadkomma detta så arbetar vi på ett systematiskt tillvägagångssätt, som innebär att vi planerar, genomför, kontrollerar och agerar inom alla våra områden för att uppfylla och helst överträffa kundens förväntningar.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda kvalitetsinriktade kunder högkvalificerade, svetsade och bearbetade produkter och komponenter i små eller medelstora serier samt erbjuda service och underhåll, för att genom god samverkan generera lönsamhet för såväl dem som oss.

Vår kvalitetspolicy

  • Alla våra åtaganden, allt vårt agerande, våra leveranser och tjänster skall kännetecknas av hög kvalitet, yrkesmässighet och inge förtroende.
  • Våra kunder skall uppfatta oss som en mycket bra samarbetspartner.
  • Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden uppfyller kundens förväntningar och avtalade villkor.
  • Vår ambition är att ständigt förbättra verksamheten genom att ha tydliga och mätbara kvalitetsmål.
  • Vi skall utbilda, informera och stimulera våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i kvalitetsarbetet.
  • Vi skall säkerställa att vår produktion erbjuder bästa möjliga skydd mot skador på människor, djur och egendom och uppfyller alla gällande och tillämpliga lagar, förordningar och normer.