LMT_logo_mailsignatur

Våra certifieringar & intyg

EN ISO 9001:2015

Vi arbetar systematiskt med kvalitets- och produktionsstyrning med ökat kundvärde i fokus. Certifierade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

EN ISO 3834-2

ISO 3834 beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning kan åstadkommas. Avsikten med standarden är att en lämplig kravnivå ska kunna väljas med avseende på det svetsarbete som skall utföras. Styrningen omfattar konstruktionsarbete, materialval, tillverkning och kontroll.

Vi är certifierade av TÜV Nord enligt högsta nivån vilket motsvarar omfattande kvalitetskrav.

   

Syftet med ISO 3834 är:

  • att uppfylla krav och förväntningar hos kunder.
  • att ha ett internationellt kvalitetsstyrningssystem för svetsande företag som är välkänt och används över hela världen.
  • att minska kostnader och risker orsakade av bristande kvalitet i den svetsande verksamheten.
  • att en certifiering enligt ISO 3834 bevisar företagets tekniska expertis.
  • att följa ISO 3834 möjliggör en kontinuerlig förbättring av svetsverksamheten.

EN 1090-1:2009 +A1:2011

Från den 1:a juli 2014 kommer CE-märkning att vara obligatoriskt för alla bärverksdelar i stål som levereras till en byggarbetsplats i Sverige. Alla sammansatta bärverksdelar måste då uppfylla alla krav för CE-märkning enligt EN 1090-1. Det innebär att tillverkares anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

 

Vi är certifierade av TÜV Nord.

EN 15085-2 CL-1

Certifikat för svetsning av järnvägsfordon och komponenter. Standarden ersätter den indragna DIN 6700.

Krav vid svetsning för nyproduktion men även underhåll och reparation av vagnar i trafik. tets- och kontrollkrav vid svetsning. 

Vi är certifierade av TÜV Nord.

ISO 719
IWS behörighet (Inspection Welding Supervisor) med kvalitetspåverkade uppgifter och ansvar som ingår i tillsynen av svetsningsanknuten verksamhet. Vi är certifierade av TÜV Nord.

EN ISO 9712 certificate Visual Inspection (VT)
Certifierad behörighet enligt EN 473:2008 att utföra visuell kontroll av svetsfogar.

IMA - Metal producing and metal manufacturing industry

IPI - Pre- and testing of equipment, plant and structure

IAE - Aerospace

IRM - Railway maintenance

EN ISO 9712 certificate Magnetic Particle Testing (MT)
Certifierad behörighet enligt EN 473:2008 att utföra magnetpulverkontroll enligt nivå 2, av svetsfogar.

Industrial sector: Metal manufacturing: Castings, forgings, welded- and wrought products.

SSG Entre

Alla svetsare har genomgått aktiv säkerhetsutbildning via SSG Entre / StoraEnso. SSG har utvecklats av flera bruk inom pappers- och massaindustrin. Syftet är att öka säkerheten i de entreprenadarbeten som utförs.