LMT_logo_mailsignatur

Svets & plåtbearbetning

"Kvalitet kan inte kontrolleras in i en produkt – den måste byggas in".

Vi har hela processen från materialanskaffning, skärning, bockning & svetsning i egen regi. Vårt hjälpmedel för att nå rätt kvalitet är vårt

EN ISO-3834-2 kvalitetssystem. Styrningen innefattar konstruktionsarbete, materialval, tillverkning och kontroll.

 

 • Alla våra svetsare är certifierade enligt EN 287:2004.
 • Konstruktör med IWE kompetens.
 • Svetsansvarig med IWS kompentens för övervakning och kontroll.
 • Vi kan erbjuda full spårbarhet på svetsförband och material.
 • Vi utför oförstörande provning enligt EN473
  • Visuell kontroll (VT)
  • Penetrantprovning (PT)
  • Magnetpulverprovning (MT)
  • Ultraljudsprovning (UT)
  • Röntgenprovning (RT)

Vår 250 tons Bystronic CNC-styrda kantpress ger hög kantnoggrannhet och korta ställtider för bockning av allt från enkla till komplexa plåtdetaljer upp till

4 meters längd.