Vi bygger för framtiden

Linde Metallteknik och systerbolaget Hjort-conveyor har en lång och framgångsrik tradition av att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Tack vare goda relationer med kunder, leverantörer och personal, så står vi starka.
Med detta i ryggen vill vi fortsätta att utvecklas. Genom att öka vårt fokus på marknad och kunder, jobba med att förbättra våra interna processer samt att investera i ny teknik så vill vi föra företaget framåt.
För att stötta arbetet med detta så har vi knutit till oss Dag Richardsson, som tillträdde som VD för Linde Metallteknik AB den 15 november.
Dag har en lång erfarenhet som ledare inom industrin och är väl insatt i branschen.
Dag kommer att tillsammans med Eva Olofsson utgöra ledningen för Linde Metallteknik. 
VD för Hjort-conveyor AB är som tidigare Ola Linde.

Johan Forsman
Styrelsens ordförande

Svetsning som klarar tuffa krav.

En modern och komplett utrustad mekanisk verkstad för konstruktion, tillverkning och montage av allt från enkla detaljer till avancerade legodetaljer och kundanpassade mekaniska anläggningar. I egen regi utför vi bland annat laserskärning, svarvning, fräsning, svetsning, bockning och pulverlackering.

Specialkompetens inom kvalificerad svetsning:

  • ISO 3834-2 certifikat för krävande svetsarbeten.
  • EN 15085-2 CL-1  certifikat för svetsning av järnvägsfordon och komponenter.
  • EN 1090-1 certifikat för CE-märkning av stålkonstruktioner.
Pulvermålning av stora och tunga detaljer, upp till 6,5m längd.


Serviceverksamhet med såväl förebyggande som akut underhåll inom industrin.

Våra kunder finns bland annat inom energi-, pappers-, försvars- och tillverkningsindustrin.

Tillsammans med vårt dotterföretag kan vi erbjuda komplettar lösningar:
 

Hjort-conveyor AB

Världsomspännande företag inom hängande materialhantering. Tillhandahåller ett komplett sortiment med allt från lätta traverser, manuella hängbanor, taktransportörer och golvtransportörer till Power & Free anläggningar för laster upp till 2000 kg.
Besök oss på www.hjortconveyor.se